softwarerobot

Met onze softwarerobot versnelt u het renovatieproces van verouderde software. De uitdaging is om de technologie van gisteren op het niveau van vandaag te krijgen met behulp van de technieken van morgen. Doordat een aantal stappen van het transformatieproces geautomatiseerd verlopen  behalen we een aanzienlijke tijdswinst, waardoor we kunnen concurreren met outsourced software ontwikkeling.

Het principe

Sneller software ontwikkelen door middel van een softwarerobot? Robotisering zorgt ervoor dat uw maatwerk applicatie of software in de cloud (deels) geautomatiseerd ontwikkeld wordt. Vooraf bepalen we in overleg de kaders van de applicatie; na de analysefase staat vast wat het systeem zou moeten kunnen. Eventueel gebruik makende van reeds ontwikkelde software gaat de robot voor u aan de slag!

De voordelen

Waarom u de softwarerobot inzet

Het inzetten van een softwarerobot is een nieuwe en succesvol bewezen aanpak bij het ontwikkelen van software. Vaak blinkt het gebruik van een robot uit t.o.v. traditionele softwareontwikkeling op de volgende punten:

  • Snellere ontwikkeling omdat maximaal geprofiteerd wordt van het feit dat in een applicatie vaak veel soortgelijke functionaliteiten geprogrammeerd worden;
  • Minder kosten doordat een gedeelte van de werkzaamheden geheel automatisch verloopt.
  • Hogere kwaliteit door een verminderde kans op fouten, omdat de robot foutloze software genereert.

De mogelijkheden van de robot

Software ontwikkeling

Geheel nieuwe software kan door de software robot (geautomatiseerd) ontwikkeld worden op basis van de functionele specificaties. In overleg met de opdrachtgever worden deze specificaties opgesteld.

Software renovatie

Reeds bestaande software zal door de robot ingelezen worden. Functionele specificaties worden op aanvraag aangepast of uitgebreid, waarna de software -geautomatiseerd- gegenereerd wordt door de softwarerobot.

In-the-cloud applicaties

Een bijzonder type software is de software in de cloud. De applicatie wordt, na genereren, “in de cloud” geplaatst en is daardoor altijd, en vanaf elke locatie, benaderbaar. Compleet zorgeloos: IT4U verzorgt in dat geval de servers, hosting van uw applicatie en de licentie voor een maandelijkse fee.

Partner worden

Op dit moment zijn we op zoek naar partners die ons gebruik willen maken van de softwarerobot. Heeft u interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!