Over ons

Om met de deur in huis te vallen: IT4U is met name anders! We zijn een serieuze speler op de automatiseringsmarkt, ondanks het feit dat we jong zijn. Met ons enthousiasme, onze wil om te winnen en onze glasheldere visie zijn we in staat om doelen te bereiken. Maar wat we vooral zijn en willen blijven is anders. Anders qua cultuur en mentaliteit, anders qua service en dienstverlening. IT4U stelt de werknemers en de opdrachtgevers altijd centraal. Met andere woorden: IT4U is mensgericht en resultaatgericht.

Onze missie

Wij willen het rendement van onze opdrachtgevers blijvend verhogen door de juiste inzet van alle mogelijkheden van ICT. Hierbij hanteren we de volgende uitganspunten, die leiden tot de volgende resultaten:

  • Lange termijn partnerschappen met opdrachtgevers zorgen voor een beter begrip van klantbehoeften.
  • Vooraf altijd het beoogde resultaat vaststellen zorgt voor een vooraf bekend resultaat.
  • Werken met geautomatiseerde standaard werkwijzen zorgt voor een zekerheid over het eindresultaat.
  • Altijd op de hoogte zijn van nieuwe technologie zorgt voor een toekomstige verhoging rendement.

De IT4u visie

Waar we voor staan in duidelijke woorden

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering. Er zijn een aantal voorbeelden bekend van bedrijven die het niet overleefd hebben omdat ze hun automatisering niet op orde hadden. Kortom, informatiesystemen kunnen bedrijven maken maar ook breken.

Een belangrijk risico hierin vormt de fase waarin zich de ICT branche bevindt, namelijk die van de handarbeiders. Die fase is te vergelijken met de smid uit de middeleeuwen. Deze gerespecteerde man maakte gereedschappen en wapens volgens een bepaalde procedure. Hij wist echter niet precies hoe die procedure in elkaar zat, kon deze niet op papier zetten en overdraagbaar maken. Hij ging af op zijn “Fingerspitzengefühl”. Dat betekent dat hij niet precies wist op welke gronden hij de juiste beslissing moest nemen. Hij wist wel als je te veel koolstof toevoegt het gereedschap breekbaar werd, te weinig koolstof dat het zwaard te zwak was, maar wist niet precies hoeveel de optimale verhouding was. Bovendien bezat hij niet over de juiste middelen om iedere keer precies evenveel koolstof toe te voegen. Kortom , dat betekende dat zijn gereedschappen van wisselende kwaliteit waren, de produktiviteit laag was en het gereedschap relatief duur bleek.

Dat is nu net wat ook in de ICT branche speelt. Informatiesystemen zijn van wisselende kwaliteit, de produktiviteit is laag, het wiel wordt telkens opnieuw uitgevonden en de kosten zijn hoog.

Toen het vak materiaalkunde is ontstaan vond men wegen hoe het gereedschap van de meest optimale materiaaleigenschappen kon voorzien en heeft men het proces blootgelegd en verder verfijnd om dit zo efficient mogelijk te doen.

Wij zijn in 1998 begonnen om dit voor onze branche te doen en hebben nu de receptuur gevonden hoe je informatiesystemen ontwikkelt van constante kwaliteit, in de kortst mogelijke tijd tegen zo laag mogelijke kosten.

Strategie

De IT4u strategie is om de receptuur die we gevonden hebben verder te ontwikkelen en te verfijnen. Wij leren onze medewerkers deze receptuur en hoe zij kunnen helpen om deze verder te verfijnen.

Bepaalde onderdelen van de receptuur zijn geschikt om deze te vervatten in geautomatiseerde hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn al in gebruik voor informatie-analyse, softwarerenovatie, software-ontwikkeling en systeem-en databasebeheer. Hierdoor zijn we in staat te kunnen concurreren met lageloonlanden, zoals India.

Werken bij IT4u

Als IT-specialist zijn het gouden tijden. Ieder bedrijf biedt je een baan aan. Wat is de juiste keuze? Wij onderscheiden ons op een aantal vlakken.

Ons ‘Arbeidsvoorwaarden a la carte’ concept garandeert een werkomgeving afgestemd op jouw wensen. ‘Arbeidsvoorwaarden a la carte’ is een breed begrip. Eigenlijk houdt het in dat bij ons alles bespreekbaar is: werktijden, salaris, pensioenafdracht, auto van de zaak, opleidingsprogramma’s enz. Wij stellen een budget beschikbaar en jij vult het in zoals je zelf wilt. Concreet betekent het dat je zelf je keuzes maakt in welke auto je rijdt, hoeveel pensioen je opbouwt, hoeveel salaris je verdient, hoeveel vakantiedagen je hebt, enz..

Uiteraard kijkt IT4U verder dan de arbeidsvoorwaarden. Hoewel deze zeer belangrijk zijn, denken wij dat werkplezier en ontplooiingsmogelijkheden minstens zo belangrijk zijn. Om onze werknemers werkplezier te kunnen garanderen, kijken we wederom naar jouw wensen, maar ook naar jouw persoonlijkheid. Belangrijk is dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Doe wat je wilt en doe waar je goed in bent, luidt het motto. IT4U hecht bovendien veel waarde aan een goede sfeer. Het creëren van een aangenaam klimaat waarin iedereen zich op zijn gemak voelt is daarvoor essentieel. En ontplooien kan iedereen zich bij ons. Binnen IT4U liggen er voor iedereen kansen om zijn/haar eigen plek te vinden en eigen visie te laten gelden.
Als bovenstaande je aanspreekt, stuur je CV naar ons mailadres, dan nemen wij op korte termijn contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen